Wszystkie dzieci nasze są
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje Implantologiczne
Rozumiemy i czujemy
1280 godzin
160 dni
Spędzonych na szkoleniach

Przekonajcie się sami

My proponujemy

Ulgę – rozwiążemy twój problem 

Nadzieję – masz szansę na poprawienie swojej sytuacji

Powód do dumy – poczujesz się jak ktoś lepszy

Poczucie, że jesteś normalnym człowiekiem

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ

 Pracujemy w 5 –  gabinetów stomatologicznych                         Przyjmuje 10 – lekarzy stomatologów                                         Zatrudniamy 11 – asystentek stomatologicznych                         Zatrudniamy 4 – rejestratorki medyczne                                     Zatrudniamy  3 –  pracowników administracji                     Posiadamy  Pełną diagnostykę RTG                                               Tomograf komputerowy CBCT i aparaty wewnątrzustne   Mikroskop, aby lepiej widzieć                                                           Laser aby być bardziej precyzyjnym                                               Skaner Sirona system CAD/CAM aby                                             Aparat do sedacji wziewnej, dla tyc co się boją dentysty       

W roku 2017 wykonaliśmy

 

9021  wypełnień

1543  piaskowania zębów 

0000  znieczuleń

Implanty to, to co lubimy robić

Nie wszczepiamy TANICH Implantów

Leczymy całe rodziny

Dla dzieci, jak i naszych dorosłych Pacjentów przygotowaliśmy pełną ofertę z zakresu leczenia zachowawczego, ortodontycznego,  kanałowego, protetyki i implantów  zębowych oraz pełną diagnostykę RTG, Tomograf 3D

Rezerwacja wizyty

To łatwe i szybkie